SOMISTEVUOKRAAMO HUMU Y-TUNNUS 3237210-8


VUOKRAUS- JA TOIMITUSEHDOT


SOPIJAPUOLET
Juhlatarvikkeita vuokraa Somistevuokraamo Humu. Tuotteita vuokrataan täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden hintojen ja mahdollisten postikulujen muutoksiin. Näitä sopimusehtoja sovelletaan somisteiden vuokrauksissa vuokralle antajan (jäljempänä Humu) ja vuokralle ottajan (jäljempänä asiakas) välillä.


VUOKRAUKSEN KOHDE
Somisteet ja tarvikkeet vuokrataan sellaisena, kun ne on kuvattu. Tuotteet ovat käytettyjä ja niissä saattaa olla pientä kulumaa tai muita käytön jälkiä. Somisteet on tarkastettu ja todettu toimiviksi ennen niiden uudelleenvuokraamista. Humu ei hyvitä tuotteiden vuokrahintaa, mikäli vuokratuote ei ole sopiva asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.


Mikäli vuokratuotteiden laatu tai määrä antaa aihetta huomautuksiin, on siitä tehtävä reklamaatio viipymättä, viimeistään 12 tunnin kuluessa vuokratuotteen lunastamisesta. Reklamaatio tehdään kirjallisesti Humun asiakaspalveluun (info@somistevuokraamohumu.fi). Asiakkaan on pyydettäessä liitettävä viestiin kuvia reklamaation kohteesta. Asiakas ei saa muuttaa, korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella vuokratuotteita ilman Humun antamaa suostumusta. Tuotteita ei saa koristella ilman lupaa.
Asiakas ei saa edelleen vuokrata tai luovuttaa tuotteita eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan velvollisuutena on ilmoittaa varauspyynnön yhteydessä tarkat tiedot paikasta, jossa Humun vuokratuotteita käytetään. Tuotteiden käytöstä muissa tiloissa kuin ilmoitetussa käyttökohteessa vuokra-aikana pitää sopia Humun kanssa erikseen.


Tuotteiden käytössä voi olla rajoituksia. Tuotteet on tarkoitettu sisäkäyttöön ellei toisin
mainita. Asiakas on vastuussa vuokratuotteiden turvallisesta sijoittelusta juhlapaikalla sekä tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä. Vuokrauksen aikana sattuneista vahingoista on ilmoitettava Humulle heti, kun vahinko on huomattu tai viimeistään tuotteita palauttaessa. Asiakas on vastuussa käsittelyn, pakkaamisen ja palautuksen aikana syntyneistä vahingoista. Tuotteen rikkoutuessa, kadotessa tai vaurioituessa Humu perii asiakkaalta tuotteen korvaushinnan. Tämä koskee myös pakkausmateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja.


Tuotteet palautetaan aina puhtaina ja huolellisesti pakattuina, pois lukien tuolihuput, lautasliinat ja muut kangastuotteet. Kaikki tiskausta vaativat tuotteet pestään käsin. Muut tuotteet pyyhitään kostealla liinalla. Tuotteiden tulee olla samassa kunnossa ja samalla tavalla pakattuina kuin vuokratessa. Perimme lisämaksun 40 €/h tuotteen puhdistamisesta/korjaamisesta.


VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika tuotteilla on 4 vuorokautta, torstaista maanantaihin, ellei toisin sovita. Ilmoitetut hinnat koskevat tätä vuokra-aikaa. Tuotteiden palautuksen viivästymisestä perimme uuden vuokra-ajan hinnan.


TUOTTEIDEN NOUTO
Pääsääntöisesti tuotteet tulee noutaa Humun toimipisteeltä (Kivimäki 3, 48310, Kotka) etukäteen sovittuna ajankohtana. Tuotteet voidaan toimittaa asiakkaalle lisämaksusta Kymenlaakson alueelle. Tuotteiden toimitus on 20 € + kilometrikorvaus 0,60€/ km. Osa tuotteista on mahdollista toimittaa postitse, kuten kukat ja kevyemmät sekä ei särkyvät tuotteet. Myös muualle Suomeen kuljetus on mahdollista, mutta kustannuksiin lisätään käytetty aika.


Somisteet luovutetaan asiakkaalle Humun varastosta sovitun vuokra-ajan ensimmäisenä päivänä. Mikäli tuotteita ei noudeta sovittuna aikana, ei vuokramaksua hyvitetä. Tuotteiden toimivuus tarkistetaan Humun toimesta ennen niiden luovuttamista asiakkaalle. Halutessaan asiakas voi tarkistaa tuotteiden toimivuuden niitä vastaanottaessaan. Postitettavat tuotteet postitetaan jo hyvissä ajoin. Asiakkaan tulee postittaa tuotteet takaisin viimeistään maanantaina aamusta.


Asiakas on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella somisteita noutaessaan. Mikäli asiakas ei nouda vuokratuotteita henkilökohtaisesti, tulee hänen valtuuttamallaan henkilöllä olla noutotilanteessa mukana asiakkaan allekirjoittama valtakirja jos toisin ei ole sovittu. Ilman valtakirjaa vuokratuotteita ei luovuteta muulle kuin vuokranneelle asiakkaalle.


TUOTTEIDEN PALAUTUS
Asiakkaan tulee palauttaa somisteet vuokra-ajan päättyessä samassa kunnossa, samalla tavalla ja samoihin pakkausmateriaaleihin pakattuina, kuin ne olivat vuokralle ottaessa. Mikäli Humu toimittaa tuotteen mukana erillisen pakkausohjeen, on tuote palautettava ohjeen mukaisesti pakattuna.

Vuokratuotteet palautetaan Humun varastolle ilmoitetun vuokra-ajan viimeisenä päivänä klo 18.00 mennessä, ellei muuta ole sovittu. Mikäli somisteet palautetaan myöhässä, laskutetaan uusi neljän päivän vuokrajakson hinta. Vuokratuote tulkitaan palauttamatta jätetyksi, mikäli sitä ei ole palautettu viimeistään kahden vuorokauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Tällöin uuden vuokrajakson hinnan lisäksi veloitetaan tuotteen korvaushinta, joka on tuotteen uushankintahinta ilman mahdollisia alennuksia ja etuja. Vahingoittuneista ja puuttuvista tuotteista on mainittava palautuksen yhteydessä.


TUOTTEIDEN VARAUS & MAKSU
Vuokratuotteet varataan Humun toimistosta sähköpostitse. Tuotekyselyitä voi tehdä myös puhelimitse tai sosiaalisessa mediassa yksityisviestillä. Minimiveloitus on varausmaksun verran 50 €. Tuotteet on varattu vasta, kun varausmaksu on suoritettu. Tilauksen peruuntuessa emme palauta tätä maksua. Varausmaksu on osa loppusummaa.


Asiakkaan on ilmoitettava varauksen yhteydessä nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Varaus vahvistetaan lähettämällä asiakkaan sähköpostiin vahvistusviesti. Loppulasku tulee maksettavaksi n. 1kk ennen vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Lasku toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse. Alle 1kk ennen vuokra-ajan alkamisajankohtaa tehdyissä varauksissa vuokrahinta peritään kokonaisuudessaan. Vuokrahinta maksetaan yhdessä erässä 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on lähetetty ja maksun viivästyessä korko on 8 %. Laskun liitteenä on voimassa olevat vuokraehdot.


Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun asiakas on maksanut varausmaksun laskun eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, varauksen katsotaan peruuntuneen ja tuote vapautuu vuokrattavaksi. Asiakas hyväksyy nämä Humun vuokraehdot maksaessaan varausmaksun. Asiakkaan tullessa hakemaan vuokratuotteita allekirjoittaa hän myös vuokrasopimuksen, jossa käy ilmi vuokratut tuotteet ja vuokrausaika.


Tuotteiden noudon yhteydessä perimme asiakkaalta 50€ pantin. Pantti maksetaan MobilePaylla tai käteisellä. Pantti palautetaan asiakkaalle vuokratuotteiden palautuksen yhteydessä, jos kaikki vuokratuotteet ovat vuokrausehtojen mukaisessa palautuskunnossa. Pantti palautetaan vasta, kun kaikki vuokratuotteet on palautettu. Mahdollinen korvaus voidaan periä pantista.


VARAUKSEN SIIRTO
Mahdollista siirtää tehtyä varausta toiseen ajankohtaan ilman uutta varausmaksua. Varauksen siirtäminen tehdään maksutta, kun se tapahtuu viimeistään 30 vuorokautta ennen sovitun vuokra-

ajan alkamisajankohtaa. Jos uutena ajankohtana on jo olemassa oleva varaus halutuille tuotteille, ei näiden tuotteiden poisjäämistä hyvitetä.


PERUUNTUNUT VUOKRAUS
Tilauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta. Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa tilausta tai peruuttaa vuokrasopimus viimeistään 30 vuorokautta ennen sovitun vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Tämän jälkeen tehtyjen peruutusten vuokrahintaa ei palauteta. Peruuttamisoikeus ei koske vuokrauksia, joista sovitaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen vuokra-ajankohtaa. Räätälöidyt, personoidut ja muut asiakkaan tilauksesta tehdyt tuotteet veloitetaan aina asiakkaalta, vaikka tilaus peruttaisiin. Peruutus tehdään kirjallisesti sähköpostilla info@somistevuokraamohumu.fi


Jos asiakas rikkoo sopimusta tai asetetaan konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi, on Humulla oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada tuotteet asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa Humu ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen. Erimielisyydet ratkaistaan Humun kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia. Humu ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu ylivoimainen este estää tuotteen tai sen osan toimittamisen. Humu ei ole velvollinen täyttämään sopimusta myöskään silloin, mikäli edellinen asiakas ei ole palauttanut vuokratuotteita tai ne on palautettu viallisina. Tällöin Humu tarjoaa asiakkaalle korvaavaa tuotetta, mikäli mahdollista. Mikäli korvaavaa vuokratuotetta ei ole tai asiakas ei sitä hyväksy, palauttaa Humu asiakkaalle kyseisistä tuotteista maksetun vuokrahinnan. Humu ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.


VASTUUT JA VAKUUTUKSET
Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokratuotteille vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen tuotteen niissäkin tapauksissa, jolloin vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. Vahingoittuneesta tai palauttamatta jääneestä tuotteesta veloitetaan asiakkaalta tuotteen korvaushinta uushankintahinnan mukaisesti.


Vuokratuotteiden mukana annetut pakkaus- ja suojamateriaalit, kuljetuslaatikot ja suojapussit ovat Humun omaisuutta. Korvausvelvollisuus koskee myös kadonneita tai rikkoutuneita pakkaus- ja suojamateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja. Näistä laskutetaan jälkikäteen uushankintahinnan mukaisesti. Lasku lähetetään 7 päivän kuluessa asiakkaalle varauspyynnön yhteydessä annettuun sähköpostiin.


Humulla on oikeus periä vuokratuotteiden puhdistus- ja kunnostuskulut asiakkaalta erikseen, mikäli tuotteet palautetaan puhdistamattomina. Tekstiilituotteiden vuokrahintaan sisältyy yksi pesu. Ylimääräisestä tahranpoistosta veloitetaan jälkikäteen laskulla 40 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti. Muiden kuin tekstiilituotteiden puhdistus- ja huoltokuluista veloitetaan jälkikäteen laskulla 65 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti. Tämä koskee myös esimerkiksi ohjeen vastaisesti, solmussa palautettuja valosarjoja.


Humu vastaa tuotteiden normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Humu ei vastaa tuotteiden käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Tuotteet eivät ole vakuutettuja Humun toimesta vuokrauksen aikana. Asiakas vastaa harkintansa mukaan vuokratuotteiden asianmukaisesta vakuuttamisesta.


SOMISTAMINEN JA PERSONOIDUT TUOTTEET
Humu tarjoaa somisteiden vuokrauksen lisäksi suunnittelu- ja somistuspalvelua. Suunnittelu- ja somistuspalveluun kuuluu somistuskohteen somistussuunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa. Somistussuunnittelua tehdessä annetaan vinkkejä kohteen somistukseen liittyen sekä toteutetaan somistus asiakkaan toivomalla tavalla Humun resurssit huomioiden. Somistussuunnittelusta veloitetaan 65€/h. Somistuspalvelun hintaan lisätään käytettävät somistustuotteet sekä kilometrikorvaukset 0,60€/km.


Personoidut tuotteet kuten kukkainstallaatiot, kukkakaaret sekä kukkakranssit tehdään asiakkaan toiveita kuunnellen, huomioiden kuitenkin Humun ammattitaitoinen näkemys asiaan. Humu vuokraa tekemiään personoituja somisteita. Somistussuunnittelusta tehdään kirjallinen sopimus, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat ennen tarvittavien somistustuotteiden hankintaa.


KUKKAHUMU
Humun yritykseen kuuluva KukkaHumu tekee tilauksesta myyntiin erilaisia kukkatöitä. KukkaHumu tekee kestokukkakimppuja, vieheitä, rannekukkia sekä kukka-asetelmia asiakkaiden toiveiden mukaan. Kaikki KukkaHumun tuotteet ovat myynnissä ja hinnoitellaan käytettyjen kukkien määrän sekä työajan mukaan. KukkaHumun tuotteet noudetaan Somistevuokraamo Humun putiikilta Kotkasta. Postikulut lisätään postitettavien tuotteiden hintaan. Tutustu KukkaHumun toimitusehtoihin www.kukkahumu.fi.

EHDOT
Mikäli asiakas olennaisesti rikkoo vuokraus- ja toimitusehtoja, Humulla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ja ottaa vuokratuotteet takaisin haltuunsa asiakasta kuulematta.


Päivitetty 26.2.2024